Το Νηπιαγωγείο – Αρχική Σελίδα

Το νηπιαγωγείο είναι το πρώτο οργανωμένο περιβάλλον μάθησης στο οποίο φοιτούν με συστηματικό  τρόπο τα παιδιά και για το λόγο αυτό μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην καλλιέργεια κινήτρων για μάθηση, στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και στην πρόληψη των σχολικών δυσκολιών.

Στο Νηπιαγωγείο θεωρείται εξαιρετικά σημαντική η επιτυχής σύνδεση παιχνιδιού και μάθησης. Μέσω του παιχνιδιού τα παιδιά μπορούν να διερευνήσουν τον περιβάλλοντα χώρο, να πειραματιστούν , να αντιμετωπίσουν προβλήματα και να προσπαθήσουν να τα επιλύσουν. Να συνεργαστούν αλληλεπιδρώντας με άλλα μικρότερα ή μεγαλύτερα παιδιά ή με ενήλικες.

 Μα πάνω από όλα το Νηπιαγωγείο είναι ένας χώρος όπου το παιδί μαθαίνει χαρούμενο με το ρυθμό και τον τρόπο που αυτό μπορεί και θέλει.

Αποτέλεσμα εικόνας για Νηπιαγωγειο